Съгласуваност между политиките за чистота на въздуха и други свързани области

СЪГЛАСУВАНОСТ МЕЖДУ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА И ДРУГИ СВЪРЗАНИ ОБЛАСТИ

Онлайн диалог

12 ноември, 2020
16:00 – 18:00

Столична община и партньорите ѝ Асоциация за развитие на София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Национален институт по метеорология и хидрология, Национално сдружение на общините в България и "Моудшифт Европа" ЕАД организират обществен диалог за обсъждане на взаимозависимостите в областта на качеството на въздуха: интелигентната мобилност, интелигентната секторна интеграция, енергията от възобновяеми източници, санирането на сгради, отоплението на жилища, селското стопанство и промишлеността, промяна на поведенческите модели на гражданите и други. Целта на диалога е подобряване съгласуваността на общинските политики.

Събитието е част от проекта ИНОЕЪР – „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. Това е първият български проект, избран за финансиране от Инициативата.
 ПРОГРАМА

16:00 – 16:10 Откриване
                     Кристиан Кръстев, заместник-кмет на СО и ръководител на проекта

16:10 – 17:30 Взаимосвързаност на мерките за чистота на въздуха

                     Теодора Полимерова, Столична община, „Разработвани мерки в новата програма за КАВ“
                     Миля Димитрова, Софияплан, „Възможностите на Европейски зелен пакт“
                     Петър Сеизов, Денкщат, „Качеството на въздуха – от кои мерки имаме нужда?"
                     Боряна Димитрова, Алфа Рисърч, „Нагласи на гражданите”
                     Доц. Елена Христова, НИМХ, „Принос на различни видове източници към замърсяването с ФПЧ10 в гр. София"

17:30 – 18:00 Модерирана дискусия и заключение
                     Модератор: Елица Панайотова, „Зелена София“
 РЕГИСТРАЦИЯ

Може да се включите в диалога за обсъждане на взаимозависимостите в областта на качеството на въздуха като се регистрирате ТУК.

11.11.2020