С 24-метрова кула следят за горене на отпадъци на открито

Системата е част от мерките за опазване чистотата на въздуха

Издигната е наблюдателна кула, с която ще се следи нерегламентирано горене на отпадъци на открито. Това съобщи директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров.

Кулата е изградена на територията на кв. “Факултета“ в район „Красна поляна“, откъдето има най-много сигнали за горене на открито.

Височината на съоръжението е 24 м и е изградено в най-високата точка на район ”Красна поляна”. Върху кулата ще се монтират специализирани камери за локализиране на точките, откъдето може да има запалване.

„Става дума за интегрирана система от камери, която следи за цялото горене, което се извършва на открито пространство. Софтуерът засича точното място на източника и алармира” – обясни директорът на  дирекция „Аварийна помощ и превенция”.

Контролът и недопускането на нерегламентирано горене на открито е важна мярка в борбата за чистота на атмосферния въздух.

Това е четвъртата на територията на Столична община противопожарна кула, която се следи от аварийните екипи на Столична община.

11.03.2021