Родители и младежи подариха картина на кмета на София

Родители и младежи подариха картина на кмета на София

Като знак за ангажираност родители и младежи с интелектуални затруднения подариха на кмета на столицата – г-жа Йорданка Фандъкова, картината "Портрет на всички нас". Тя е част от изложбата "РЕШАВАМ=СЪЩЕСТВУВАМ", посветена на кампанията за премахване на запрещението и въвеждането на мерки за подкрепено вземане на решения. Нейни инициатори  са Български център за нестопанско право, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията – София и Фондация "Светът на Мария".

Конвенцията за правата на хората с увреждания задава нови стандарти при упражняването на основни човешки права. Тя поставя режима на запрещение в България, съществуващ от 1949 г., в светлината на морално и концептуално остаряла система.    

 

10.11.2017