Решение № СО-6-ЕО/2021г. на директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.

 

Решение № СО-6-ЕО/2021 г. на директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.

04.02.2021