Решение № 869 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър с името „Кръстов път“
С Решение № 869 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет се наименува безименна улица с осови точки от ОТ 168В до ОТ 169, заедно с тупика към нея от ОТ 169Б до ОТ 169В по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, Столична община - Район „Нови Искър” с името „Кръстов път“.
30.12.2021