Решение № 868 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в с.Балша, Район „Нови Искър”, с името „Уршин дол“
С Решение № 868 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет се наименува безименна улица с осови точки от ОТ 58 до ОТ 74 по действащия регулационен план на с. Балша, СО-Район „Нови Искър” с името „Уршин дол“
30.12.2021