Решение № 866 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в Район „Витоша“ с името „Д-р Винченцо Д’Амико“


С Решение № 866 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет улица в кв.“ Драгалевци“, находяща се между кв.22А и кв.22Б, започваща от О.Т 5 П до О.Т.313, от действащия регулационен план на м. „в.з. Симеоново - Драгалевци II част“, СО-Район „Витоша“, гр. София, се именува с името „Д-р Винченцо Д’Амико“.

 

30.12.2021