Решение № 865 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“ с името „Чудните мостове“
С Решение № 865 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет се именува участък в СО - Район „Триадица, м. „Манастирски ливади - Изток“ между кв.56 и кв.66 от ОТ 172 до ОТ 173, представляващ безименна улица, с името „Чудните мостове“.
30.12.2021