Решение № 863 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица на територията на Район „Слатина“
С Решение № 863 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет улица “Слатинска“ в ж.к. „Христо Смирненски“, Район „Слатина“, гр.София - улица от ОТ 209, ОТ 209а, ОТ 209б, ОТ 209в, ОТ 212В, ОТ 212а, по действащия регулационен план на м. “Христо Смирненски - Слатина“, одобрена със Заповед № РД-09-50-164/13.04.1994 г. на Главния архитект на София, и от ОТ 219д, ОТ 219, ОТ 219б до ОТ 219а по действащия регулационен план на м.“Христо Смирненски-Слатина“, одобрена със Заповед № РД-09-50-468/23.09.1996 г. на Главния архитект на София,  понастоящем носеща името „Слатинска“ се преименува на улица „Стара Слатинска“.
30.12.2021