Решение № 861 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район „Студентски” с името “Мирела Френи”

С Решение № 861 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет се наименува безименна улица с осови точки от ОТ 248, през ОТ 247, ОТ 226 (ул. “Георги Русев”), ОТ 183, ОТ 184, ОТ 102 (ул. “Едуард Генов”), ОТ 103, ОТ 104, ОТ 105, ОТ 106 (ул. “проф. Крикор Азарян“), ОТ 27, ОТ 26, ОТ 25, ОТ 22 (ул. “Тодор Ненков”), ОТ 21, ОТ 20, ОТ 19, ОТ 43, ОТ 41, ОТ 40, ОТ 39 до ОТ 38 (бул. “Климент Охридски”) по действащия регулационен план на м. „ж.к. Малинова долина - Изток“, Район „Студентски“ с името “Мирела Френи”.

30.12.2021