Решение № 833 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Железница - район „Панчарево“


С Решение № 833 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет се именуват безименни улици в с. Железница - район „Панчарево“, както следва:

  • Безименна улица от о.т.47 през о.т.615, о.т.618 до о.т.671 между квартали 49, 50, 51, 52, 53, 54 с името „ЧЕМЕРНИК“;
  • Безименна улица от о.т.695 през о.т.697, о.т.615, о.т.703 до о.т.711 между квартали 50, 51, 49, 54 с името „ПРОХЛАДНА УТРИН“;
  • Безименна улица от о.т.673 през о.т.677 до о.т.683 между квартали 53 и 54 с името „РАЙКОВА СКАЛА“ ;
  • Безименна улица от о.т.677 до о.т.691 между квартали 53 и 54 с името „МАЧИЩЕ“;
  • Безименна улица от о.т.667 до о.т.639 между квартали 52, 53, 59 с името „ГЛАДНИ РИД“;
  • Безименна улица от о.т.628 през о.т.633 до о.т.633А между квартали 51, 59, 51А с името „СВЕТИ ПЕТРОВА ЧЕШМА“;
  • Продължаване на ул. „ПЕНОВ РИД“ по о.т.618 през о.т.628, о.т.639, о.т.643, о.т.646 до о.т.647А през квартали 51, 52, 53.
  • Безименна улица от о.т.5 през осови точки 67, 66, 65, 64, 63, 62 до о.т.61 в кв.22 по плана на с.Железница с името „СТАДИОН ЖЕЛЕЗНИЦА“.
07.11.2022