Решение № 803 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в с. Кокаляне на територията на район „Панчарево“ - Столична община, с името „Теменуга“

С Решение № 803 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС се именува безименна улица в с. Кокаляне на територията на район „Панчарево“ – Столична община с името „Теменуга“.


С Решение № 155 по Протокол № 49 от 10.03.2022 г. на Столичния общински съвет се допуска поправка на явна техническа грешка в Решение № 803 по Протокол № 43/25.11.2021 г. на СОС, както следва:

- След думите „Именуване на безименна част от улица от о.т.19 с идентификатор“ да се чете „идентификатор 37914.6846.574“ вместо „идентификатор 37914.6845.574“ след което остане текста „явяваща се продължение на ул. „Теменуга“ с името „ТЕМЕНУГА“.

07.12.2021