Решение № 802 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на район „Панчарево“ – Столична община

Решение № 802 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-10959/02.08.2021 г.) за именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на район „Панчарево“ – Столична община с името „Димовска бара“.

07.12.2021