Решение № 801 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в с. Бистрица на територията на район „Панчарево“ – Столична община

Решение № 801 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-6677/12.05.2021  г.) за именуване на безименна улица в с. Бистрица на територията на район „Панчарево“ – Столична община, с името „Калфин рид“.
07.12.2021