Решение № 800 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с. Житен, СО – район „Нови Искър”, с името „Житен клас“Решение № 800 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-9090/28.06.2021 г.) за именуване на безименна улица, находяща се в с. Житен, СО – район „Нови Искър”, с името „Житен клас“.

07.12.2021