Решение № 798 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на улица на територията на СО – район “Витоша”

Решение № 798 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-3332/4/14.07.2021 г.) за именуване на улица на територията на СО – район “Витоша” с името „Иван Салабашев“.

07.12.2021