Решение № 771 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на гр. Банкя с името „Златни липи”
С Решение № 771 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица от о.т.65, о.т.174 - о.т.175 - о.т.88 между кв.81А и кв.81Ж по плана на гр. Банкя с името „Златни липи”.
14.10.2022