Решение № 770 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс на територията на с. Бистрица, Район „Панчарево“


С Решение № 770 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет се именува жилищен комплекс на територията на с. Бистрица, Район „Панчарево“, както следва:

Жилищен комплекс в с. Бистрица на територията на Район „Панчарево“ - СО, намиращ се в местност „Богдана“, с. Бистрица, представляващ поземлен имот с идентификатор 04234.6988.13 с името „ПЕТ МОРЕНИ“.

14.10.2022