Решение № 769 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс на територията на с. Лозен, Район „Панчарево“ с името "Лозен парк"
С Решение № 769 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет се именува жилищен комплекс в с. Лозен, на територията на район „Панчарево“, намиращ се в местност „Орлова круша“, квартали 59, 60, 61, 62, 63 и 64, с името „ЛОЗЕН ПАРК“.
14.10.2022