Решение № 768 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на нова локализационна единица - жилищен комплекс в Район “Витоша”, по плана на кв.Бояна, м. „Киноцентър-Бояна“

С Решение № 768 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет се именува нова локализационна единица - жилищен комплекс в Район “Витоша”, по плана на кв.Бояна, м. „Киноцентър-Бояна“:

Жилищен комплекс с повече от 10 сгради, в кв.Бояна, м. „Киноцентър-Бояна“, СО-Район „Витоша“, гр.София, а според извадка от ПУП - находящ се в ПИ с идентификатор 68134.1943.3015, стар номер УПИ XXIV-2922, 813, кв.20А от действащия регулационен план на м. „Киноцентър-Бояна“, СО - Район „Витоша“, гр.София, с името „Фохар“.

14.10.2022