Решение № 767 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на нова локализационна единица - жилищен комплекс в Район “Витоша”, по плана на с.Владая, м. Приплат
С Решение № 767 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет се именува нова локализационна единица - жилищен комплекс в Район “Витоша”, по плана на с.Владая, м. „с.Владая, м. Приплат, кв.21,22,23“, а именно:
Жилищен комплекс (с предвидено застрояване на повече от 30 сгради (къщи), находящ се в ПИ с идентификатор 11394.1825.653, УПИ VIII - 93,94, кв.21, в с. Владая, м. “с. Владая, м. Приплат, кв.21,22,23“, Район „Витоша“, с името „Света Петка“.
14.10.2022