Решение № 766 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици, находящи се в м. „Малинова долина“, Район „Студентски“

С Решение № 766 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет се именуват безименни улици, находящи се в м. „Малинова долина“, Район „Студентски“, както следва:

1. Именува безименна улица (успоредна на ул. „Мирела Френи“) с обхват на уличната регулация от О.Т.111 - О.Т.108 - О.Т.107 - О.Т.120 - О.Т.121- О.Т.124 - О.Т.125 - О.Т.126 - О.Т.127 - О.Т.127а - О.Т.128 - О.Т.180 - О.Т.181 - О.Т.182 - О.Т.250 - О.Т.251- О.Т.252 - О.Т.253 - О.Т.269 - О.Т.268 до О.Т.267 с името „Никола Станчев“.
2. Именува безименна улица, находяща се в близост до магазин „Фантастико“, кв.11, с обхват на уличната регулация от О.Т.71 - О.Т.45 - О.Т.69 - О.Т.68 - О.Т.67 - О.Т.66 - О.Т.65 - О.Т.62 - О.Т.61 - О.Т.60 - О.Т.104 до О.Т.121 (край на участъка - река) с името „Еньо Вълчев“.
3. Именува безименна улица, находяща се в кв.1, с обхват на уличната регулация от О.Т.46 - О.Т.47- О.Т.48 - О.Т.49 - О.Т.50 - О.Т.51 - О.Т.56 - О.Т.58 - О.Т.59 до О.Т.105 с името „Тодор Йончев“.
4. Именува безименна улица, находяща се в кв.31; 48 до ул. „Боян Боянов“, с обхват на уличната регулация от О.Т.191 - О.Т.192 - О.Т.193 - О.Т.194 - О.Т.195 - О.Т.196 - O.T.197 до О.Т.90 с името „Борислав Йорданов“.
5. Именува безименна улица, находяща се между кв.29 и кв.31, с обхват на уличната регулация от О.Т.222 - до О.Т.194 с името „Даниел Бланшу“.
6. Именува безименна улица, находяща се между кв.26 и кв.27, с обхват на уличната регулация от О.Т.220 - О.Т.209 - О.Т.208 - О.Т.207 - О.Т.206 - О.Т.205 до О.Т.202 с името „Проф. Иван Стайков“.
7. Именува безименна улица, находяща се между кв.24 и кв.25, в близост до Ливанското посолство с обхват на уличната регулация от О.Т.216 - О.Т.214 - О.Т.213 до О.Т.212 с името „Петър Иванов - Вертер“.
8. Именува безименна улица, находяща се в м. „Малинова долина - изток“, кв.121, с обхват на уличната регулация от О.Т.494 - О.Т.468 - О.Т.467 - О.Т.452 - О.Т.454а до О.Т.418а с името „Стефан Чапрашиков“.
9. Именува безименна улица находяща се между кв.71 и кв.72 с обхват на уличната регулация от О.Т.303 - О.Т.304 - О.Т.305 - О.Т.307 с името „Жак Фардел“.

14.10.2022