Решение № 660 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Плана на територията на Район „Панчарево“


С Решение № 660 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет се именуват безименни улици в с. Плана на територията на Район „Панчарево“, както следва:

  • Безименна улица, отразена като ПИ с идентификатор 56624.7202.230 с името „БУКОВО УСОЕ“;
  • Безименна улица, отразена като ПИ с идентификатор 56624.7202.242 с името „ПОЛСКИ МАК“;
  • Безименна улица, отразена като ПИ с идентификатор 56624.7202.243 с името „РОЗОВ ЦВЯТ“;
  • Безименна улица, отразена като ПИ с идентификатор 56624.7202.245 с името „СИНИЯТ КАМЪК“. 
01.08.2022