Решение № 659 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на продължение на улица в с.Бистрица, Район „Панчарево“
С Решение № 659 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет се именува продължението на улица „Манастирска“ в с. Бистрица, на територията на Район „Панчарево“ - Столична община, между ПИ с идентификатор 04234.6937.29 и ПИ с идентификатор 04234.6937.38 с името „Манастирска“.
01.08.2022