Решение № 658 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Волуяк, с имената „Божур“, „Дива лоза“, „Ливадина“, „Канатица“, „Розета“, „Голям маказ“, „Елбетица“ и „Бабица“


С Решение № 658 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет се именуват безименни улици на територията на Столична община - Район „Връбница“, с. Волуяк по действащия план за регулация, както следва:

  • Безименна улица, започваща от ОТ 301, през ОТ 302 до ОТ 303, между кв.62 и кв.63 с името „Божур“ (като продължение на ул. „Божур“);
  • Безименна улица, започваща от ОТ 187А, през ОТ 187, ОТ 305, ОТ 303 до ОТ 304 с името „Дива лоза“;
  • Безименна улица, започваща от ОТ 404 (ул. „40“), през ОТ 407, ОТ 408 до ОТ 412, покрай кв.79 и кв.83 с името „Ливадина“;
  • Безименна улица, започваща от ОТ 321 (ул. „Зорница“) до ОТ 407, покрай кв.79 и кв.83 с името „Канатица“;
  • Безименна улица, започваща от ОТ 325А (ул. „Зорница“) през ОТ 412, ОТ 413, ОТ 414, ОТ 415, ОТ 416 до ОТ 417, кв.84 с името „Розета“;
  • Безименна улица, започваща от ОТ 335Б през ОТ 333, ОТ 332, ОТ 331 до ОТ 330, покрай кв.87, кв.86 и кв.85 с името „Голям маказ“;
  • Безименна улица, започваща от ОТ 442, през ОТ 437, ОТ 436, ОТ 435, ОТ 434, ОТ 433 до ОТ 439, кв.90 с името „Елбетица“;
  • Безименна улица, започваща от ОТ 422, през ОТ 445, ОТ 442, ОТ 440 до ОТ 439, кв.90 с името „Бабица“.
01.08.2022