Решение № 657 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на продължения на вече именувани улици в Район „Студентски”, м. „Малинова долина“


С Решение № 657 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет се именуват продължения на вече именувани улици в Район „Студентски”, м. „Малинова долина“:

  • Продължение на улица „проф. Кирил Попов“ с обхват по регулационен план от О.Т.38 - О.Т.49 - О.Т.68 - О.Т.77 - О.Т.75 - О.Т.212 до О.Т.219 - О.Т.235 - О.Т.234 - О.Т.233 - О.Т.232 - О.Т.260 до О.Т.263 с името улица „Проф. Кирил Попов“;
  • Продължение на улица „Акад. Борис Стефанов“ с обхват по регулационен план с начало от О.Т.505 (505а) - О.Т.53 до О.Т.57 - О.Т.36 - О.Т.54 - О.Т.55 - О.Т.56 - О.Т.64 - О.Т.63 - О.Т.62 - О.Т.87 - О.Т.86 - О.Т.85 с името улица „Акад. Борис Стефанов“.
01.08.2022