Решение № 656 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безимена улица, находяща се в район „Младост”, кв. „Полигона“ с името „Спас Капелков“
С Решение № 656 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет се именува  неименувана улица, находяща се в Район „Младост”, кв.„Полигона“, м.“Къро“ с името „Спас Капелков“ по осеви точки: от ул. „Ген. Йордан Венедиков“ о.т.300 - о.т.301 - о.т.302 - о.т.303 - о.т.304 - о.т.304а до о.т.311 на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ по План за регулация на м.“Къро“, кв. „Полигона.
01.08.2022