Решение № 655 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица в Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“ с името „Георги Черкелов“
С Решение № 655 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет се преименува участък от ОТ 361 през ОТ 372 (372а), ОТ 371 (370а), ОТ 370 (370б), ОТ 369 до ОТ 368 между кв.29 и кв.30 в м. „Кръстова вада“, СО-Район „Триадица“, представляващ улица с име „488-ма“, с името „Георги Черкелов“
01.08.2022