Решение № 536 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район “Витоша” на името на Стоянка Мутафова


С Решение № 536 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г. Столичният общински съвет именува безименна улица с осови точки от О.Т.886, през О.Т.880, О.Т.875, О.Т.872, О.Т.867 до О.Т.857 по плана на м. „Драгалевци - разширение - север“, Район „Витоша“ - Столична община с името Стоянка Мутафова”.

21.07.2022