Решение № 469 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район “Витоша” по плана на кв.“Симеоново“, м. „Малинова долина - Бункера - 3 етап“ с името „Славка Славова“
С Решение № 469 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица в Столична община - Район “Витоша” по плана на кв.“Симеоново“, м. „Малинова долина - Бункера - 3 етап“, СО - Район „Витоша“, гр. София, в извадка от ПУП - улица започваща от о.т.13 до о.т.84, между кв.1 и кв.32А от действащия регулационен план на кв.“Симеоново“, м. „Малинова долина - Бункера - 3 етап“, СО - Район „Витоша“, гр. София, с името „Славка Славова“.
04.07.2022