Решение № 468 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в СО - Район „Студентски”, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“


С Решение № 468 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет се именуват безименни улици в СО - Район „Студентски”, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“:

1. Именува се безименна улица с начало от ул. „Пъстър свят“ между кв.24 и кв.24а с обхват на уличната регулация от О.Т.6 - О.Т.7 - О.Т.9 - О.Т.13 - О.Т.155 (11) с името „Арх. Петър Загорски“.

2. Именува се безименна улица с начало бул. „Симеоновско шосе“ между кв.7 и кв.9 с обхват на уличната регулация от О.Т.24а - О.Т.186 с името „Арх. Борис Далчев“.

3. Именува се безименна улица между кв.10а и кв.10б с обхват на уличната регулация от О.Т.169 - О.Т.192 с името „Арх. Панталей Цветков“.

4. Именува се безименна улица между кв.4 и кв.4а с обхват на уличната регулация от О.Т.129а - О.Т.159б с името „Арх. Димитър Цолов“.

04.07.2022