Решение № 467 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в СО - Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - изток“ с името „Златю Бояджиев“
С Решение № 467 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет се именува участък в СО - Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“ между кв.15, кв.115, кв.118, кв.14, кв.33, кв.34, кв.58 и кв.59 от ОТ 25б през ОТ 36а, ОТ 36, ОТ 35, ОТ 35а, ОТ 34, ОТ 33, ОТ 33а до ОТ 31 и от ОТ 66, през ОТ 67, ОТ 68, ОТ 81, ОТ 69, ОТ 70, ОТ 75, ОТ 76, ОТ 77, ОТ 78, ОТ 79, ОТ 276, ОТ 275а, ОТ 79а до ОТ 79б, представляващ безименна улица, с името „Златю Бояджиев“.
04.07.2022