Решение № 427 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“ с името „Димитър Еленов“
С Решение № 427 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица от ОТ 306 през ОТ 305 до ОТ 314, между кв. 55а, кв. 142, кв. 78 и кв.79, м. „Кръстова вада“, район „Триадица“ с името „Димитър Еленов“.
13.06.2022