Решение № 426 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на район „Младост“ с името „Посланик Джеймс Пардю“
С Решение № 426 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица от ОТ 22 Г през ОТ 22 Б, ОТ 22 А, ОТ 21 до ОТ 24 по действащия регулационен план на НПЗ „Изток“, м. „Къро“, район „Младост“, с името „Посланик Джеймс Пардю“.
16.06.2022