Решение № 425 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на общински обект в район „Лозенец“ на името на актьора Филип Трифонов и поставяне на паметен знак

С Решение № 425 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет се именува пространството, заключено между ул. „Акация“, ул. „Крум Попов“ и ул. „Милин камък“, район „Лозенец“, с името площад „Филип Трифонов“.

Дава се съгласие за поставяне на възпоменателен знак – пейка, изработена от стоманена ламарина, с височина 738 мм, дължина 2 313 мм, широчина 681 мм, след съгласуване с Министерството на културата. Всички разходи по проектирането, изработването, монтажа и поддръжката на възпоменателния знак да бъдат за сметка на наследниците на Филип Трифонов.

13.06.2022