Решение № 382 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на с. Клисура, м. "Витковица” с името “Дива роза”
С Решение № 382 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица от о.т.236 през о.т.235, о.т.234, о.т.233, о.т.230 до о.т.229 между кв.26 и кв.27 по плана на с. Клисура, местност „Витковица” с името „Дива роза”.
03.06.2022