Решение № 381 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на кв. Вердикал, гр. Банкя с името „Йордан Кръстев”
С Решение № 381 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица от о.т.158 през о.т.72б, през о.т.72д, о.т.72е до о.т.72г, кв.27 по плана на кв. „Вердикал”, гр.Банкя с името „Йордан Кръстев”.
03.06.2022