Решение № 380 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици, находящи се в с. Войнеговци, район „Нови Искър” с имена „Планински рай“ и „Слънчева гора“


С Решение № 380 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет се наименуват безименни улици, находящи се в с. Войнеговци, район „Нови Искър”:

1. Наименува се безименна улица, отразена с идентификатори 11884.5956.63 и 11884.5956.136 по действащия регулационен план на с. Войнеговци, местност „Магарински ливади“, СО-Район „Нови Искър”, с името „Планински рай“.

2. Наименува се безименна улица, отразена с идентификатор 11884.5956.105 по действащия регулационен план на с.Войнеговци, местност „Кошето“, СО-Район „Нови Искър”, с името „Слънчева гора“.

03.06.2022