Решение № 379 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за промяна на името на улица „Проф. арх. Станчо Белковски“ в ж.к. „Младост 1“ с ул. „арх. Виктория Ангелова - Винарова“
С Решение № 379 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет се променя името на улица „Проф. Станчо Белковски“ с обхват по регулационен план от О.Т.49 - О.Т.48 - О.Т.47 - О.Т.47а (между кв.43в и кв.45а) с името улица „Арх. Виктория Ангелова - Винарова“.
03.06.2022