Решение № 34 по Протокол № 45 от 13.01.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица - тупик на територията на Столична община - Район „Банкя” с името „Проф. Ангел Заберски”
С Решение № 34 по Протокол № 45 от 13.01.2022 г. на Столичния общински съвет се наименува безименна улица - тупик на територията на Столична община - Район „Банкя” от о.т.926 - о.т.927 - о.т.928 - о.т.929 от кв.161 по плана на гр.Банкя, м. „Банкя - Разширение” с името „Проф. Ангел Заберски”.
21.01.2022