Решение № 332 по Протокол № 55 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет за преименуване на част от ул. „549“ в район Подуяне с името ул. "Милен Цветков"
С Решение № 332 по Протокол № 55 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет се преименува частта от ул. „549“, находяща се на територията на Район „Подуяне“ - Столична община, започваща от бул. „Владимир Вазов” с о.т.71А и о.т.68А, пресичаща ул. „Резбарска“ с о.т.36 и о.т.37, покрай Перловска река до о.т.122А по плана на м.“ж.к. Хаджи Димитър“, свършваща преди Малашевски гробища, с името ул. „Милен Цветков”.
20.05.2022