Решение № 281 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район “Сердика”, кв. “Бенковски“ с името “Лиляна Бочева”
С Решение № 281 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет се наименува безименна улица с осови точки от ОТ 105а (ул. „Наука“), през ОТ 105, ОТ 104, ОТ 103, ОТ 102 (ул. „Горна махала“), ОТ 263, ОТ 262, ОТ 261, ОТ 260, ОТ 258, ОТ 259 до ОТ 253, по действащия регулационен план на м. „кв.Бенковски“, Район „Сердика“ с името “Лиляна Бочева”.
29.04.2022