Решение № 260 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет за потвърждаване на Решение № 214 от 07.04.2022 г. и именуване на локална градина с алейна мрежа в Район „Изгрев“ с името „Борис Немцов“


С Решение № 260 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет се потвърждава Решение № 214 от 07.04.2022 г. и  се наименува безименна локална градина с алейна мрежа между бул. „Драган Цанков“, ул. “Латинка“, ул. “Константин Щъркелов“ и ул. „Фредерик Жолио Кюри”, представляваща УПИ I-за озеленяване, кв.3а, м. „Изток-Изток част 1 и част 2“, Район „Изгрев“ - СО, отразено в одобрените КККР като ПИ 68134.801.2045 с името „Борис Немцов“.

 

29.04.2022