Решение № 259 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет за потвърждаване на Решение № 213 от 07.04.2022 г. и именуване на алея в Район „Изгрев“ с името „Героите на Украйна“
С Решение № 259 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет се потвърждава Решение № 213 на Столичния общински съвет от 07.04.2022 г. и се именува алея в Район „Изгрев“ с името „Героите на Украйна“.
29.04.2022