Решение № 214 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на озеленено пространство в Район „Изгрев“ с името площад „Борис Немцов"

С Решение № 214 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет се наименува безименно озеленено пространство между бул. “Драган Цанков“, ул. “Латинка“, ул. “Константин Щъркелов“ и ул. “Фредерик Жолио Кюри”, представляващо УПИ I-за озеленяване, кв.3а, м. „ИзтокИзток част I и част 2“, Район „Изгрев“ - СО, отразено в одобрените КККР като ПИ 68134.801.2045 с името площад „Борис Немцов“.


Решението е върнато със Заповед № АК-01-13/18.04.2022 г. на Областния управител на област София.


Решение № 214 е потвърдено с Решение № 260 от 21.04.2022 г.

15.04.2022