Решение № 213 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на площадно пространство в Район „Изгрев“ с името „Героите на Украйна“


С Решение № 213 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет се наименува озелененото пространство между бул.“Драган Цанков“, ул.“Незабравка“, североизточната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.800.305 в КККР и ул.“Никола Мирчев“ (пространството между бул.“Драган Цанков“, ул.“Незабравка“, ул.“Никола Мирчев“ и стената на посолството на Руската федерация в България), Район “Изгрев“ - СО с името алея „Героите на Украйна“.


Решението е върнато със Заповед № АК-01-12/18.04.2022 г. на Областния управител на област София


Решение № 213 е потвърдено с Решение № 259 от 28.04.2022 г.

15.04.2022