Решение № 203 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на в.з. „Спирка Иваняне”, местност „Бели брег” с името „Света Петка”
С Решение № 203 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица от О.Т.17А през О.Т.100Б до О.Т.100В по плана на в.з. „Спирка Иваняне”, местност „Бели брег” с името „Света Петка”.
01.04.2022