Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“


Проект: Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“

Програма: по Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

Стойност: 59 811,16 лв.

БФП: 50 000,00 лв.

Съфинансиране: 9 811,16 лв.

Кратко описание: Проектното предложение включва извършване на текущ ремонт, включващ следните дейности: подмяна на подовата настилка в кухненския блок; полагане на нова винилова облицовка в помещенията на кухненския блок; доставка и монтаж на LED осветление; ремонт и подмяна на електрическо табло и електрически контакти; подмяна на санитарен фаянс и др.

В кухненския блок в район „Илинден“ се приготвя храна за 240 потребители от седем столични района: „Сердика“, „Надежда“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Възраждане“, „Красна поляна“ и „Илинден“.
11.08.2022