Ремонтира се локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ при „София Тех Парк“

Директорът на „Транспортна инфраструктура" Васил Начевски провери днес изпълнението на текущия ремонт на локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ при „София тех парк“ АД.  Дължината на участъка е 320 метра. Пътното платно се преасфалтира  цялостно и се изгражда тротоар от унипаваж.  Ремонтните дейности трябва да приключат в края на месеца.  

През тази седмица се извършва текущ ремонт на пътя на с. Плана и на ул. „Стефан Стамболов“ в с. Бистрица.

19.10.2017