Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, район „Илинден“


Име на проекта: Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, район „Илинден“

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Стойност: 1 611 208, 52 лв.

БФП: 1 399 999, 10 лв.

Собствен принос: 211 209, 42 лв.

Период на изпълнение: 14.03.2017 г. – 19.08.2020 г.

Кратко описание: Извършен e ремонт и e обновена сградата на гимназията, осигурено е изцяло ново и модерно обзавеждане на учебните стаи, както и оборудване за лаборатория по професии.

12.08.2022